International Saar Seminar of Martial Arts

Brazilian Jiu-Jitsu – Mixed Martial Arts – Jiu-Jitsu – Ju-Jutsu – Judo – Taekwondo – Capoeira – Karate – Goshindo – Eskrima – Can-Ryu Jiu-Jitsu

Anfahrt/Directions

Gästehaus Braunshausen
Peterbergstraße 40
66620 Nonnweiler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s